SELAMAT DATANG DI WESITE RESMI KARANG TARUNA DUSUN MAIJO (GEMA) Generasi Muda Maijo

DUSUN MAIJO TERCINTALaporan Keuangan Kas Masjid

Laporan Terbaru Keterbukaan Informasi

Laporan Keuangan Dusun maijo

Laporan Terbaru Keterbukaan Informasi


Laporan Keuangan Kas Terbaru Karang Taruna GEMMA

Laporan Terbaru Keterbukaan Informasi             Dusun Maijo adalah Dusun yang terletak di wilayah Lamongan bagian selatan yang berbatasan dengan 3 dusun yaitu, sebelah barat Dusun Sukorame sebelah timur Dusu. Grogol Sebelah utara Dusun. Sukosari, masuk dalam Desa. Kedongsoko, Kec. Mantup, Kab. Lamongan.  Dusun maijo merupakan kebanggan masyarakat yang ada di dusun maijo, Maijo merupakan Dusun Kecil yang memilik sekitar 200 Kepala Keluarga,  Masyarakat Dusun maijo mayoritas bekerja sebagai petani ada juga yang bekerjas sebagai wiraswasta/Pedagang, PNS, dan buruh pabrik, masyarakat dusun maijo yang ramh dan sopan santun baik kepada saling masyarakatya maupun kepada tetanga luar dusun.
        Dusun maijo merupakan dusun tercinta bagi masyarakat Maijo, Sifat gotong royong masih selalu tertanam di dalam fikiran, hati seluruh masyarakat Dusun maijo.
Itu sekilas gambaran dusun tercinta MAIJO.